banner elearncourt
  • Inici > 
  • A qui va dirigit?

A qui va dirigit?

eLearnCourt és una eina particularment idònia per a la realització de cursos de postgrau amb continguts relacionats amb la negociació, la mediació, la conciliació i l' arbitratge: cursos y màster ADR i ODR, cursos d' actualització i formació contínua d' experts mediadors i cursos internacionals per a la formació de professionals amb un elevat nivell d'excel·lència.

Concretament, les entitats que podrien utilitzar aquesta eina són:

  • Centres de formació privada i pública en mediació, negociació, conciliació i/o arbitratge.
  • Col·legis professionals.
  • Associacions i entitats que promoguin la mediació, conciliació i arbitratge.
  • Universitats i escoles universitàries que desitgin introduir en el seu portafoli nous estudis de mediació y/o arbitratge o ampliar-los amb pràctiques en línia.

En general, qualsevol entitat que vulgui impartir cursos en línia d'aquestes àrees.