banner elearncourt
  • Inici > 
  • Més informació

Més informació

El Practicum d’ eLearnCourt consisteix en la resolució d'un cas real a través de la simulació en línia d'un procés de resolució de conflictes, assegurant l'adquisició de competències professionals imprescindibles en aquest àmbit.

eLearnCourt aconsegueix que els estudiants:

  1. Posin en pràctica les tècniques de negociació, mediació, conciliació i arbitratge.
  2. Abordin la resolució d'un cas real en base al seu criteri.
  3. Adquireixin habilitats i destreses en la conducció d'un litigi.
  4. Desenvolupin habilitats de treball en equip i coordinació d'esforços.
  5. Millorin les seves competències amb la resolució amistosa dels conflictes.