banner elearncourt
  • Inici > 
  • Per què ADR?

Per què ADR?

La mediació i l'arbitratge sorgeixen com les alternatives més eficients de resolució en nombrosos conflictes -davant dels tribunals- perquè aconsegueixen reduir de manera significativa la durada i complexitat dels litigis. En la mediació, per si no fos prou, a l'hora d'abordar el conflicte des de la seva arrel i aconseguir el consens entre les parts per confeccionar una solució a la mesura de les necessitats d'ambdues, aconsegueix reduir els elevats costos inherents a les execucions judicials.

Els ADR engloben tant modalitats autocompositives (facilitatives i avaluatives) com la negociació, intermediació, mediació o conciliació, com a modalitats heterocompositives on el poder de decisió s'atribueix a un tercer, la qual cosa succeeix en l'adjudicació i arbitratge en general.

Cal destacar que no hi ha un procés lineal i únic per a tots els casos. Cada supòsit ha de ser avaluat a fi de dirigir-ho a la modalitat més adequada, o bé confeccionar un iter que s'adapti als requeriments de cada supòsit (procediments multi-fase).

eLearnCourt permet, de manera ordenada, treballar i desenvolupar les habilitats i estratègies de cadascuna de les modalitats, així com l'aprenentatge en la confecció dels processos més adequats per al cas concret.