Book and book chapters

2013

Aranda, D. Creus, A. Sanchez, J. (ed.) (2013) “Educació, Medios Digitales y Cultura de la Participación”. Barcelona: UOC Press.

 

Canals, A.; Díaz-Guilera,A.; Molina, J.L.; Patraca, B. (2013) “Xarxes socials: Fonaments i aplicacions”. Barcelona: Editorial UOC.


Canals, A. (2013) “Knowledge in Big Science” In: Child, J.; Ihrig, M. (2013) “Knowledge, Organization, and Management: Building on the Work of Max Boisot”. Oxford, UK: Oxford University Press.

 

Ortoll, E. (2013). “Prólogo”. In: Marciales Vivas, G. et al. (2013) “Nativos digitales: transiciones de lo impreso a lo digital”. Pontificia Universidad Javeriana: Bogotà.

 

Sanz, S.; Creus, A. (2013) “Homo socialis: aprender y compartir conocimiento en la sociedad red”. In: Aranda, D. Creus, A. Sanchez, J. (ed.) (2013) “Educació, Medios Digitales y Cultura de la Participación”. Barcelona: UOC Press.

2012

Garcia, M.; Ortoll, E. (2012). La inteligencia competitiva. Evolución histórica y fundamentos teóricos. Barcelona: Ediciones Trea. ISBN. 978-84-9704-691-6.


2011

Vàzquez, M. (2011). Utilisation de stratégies statistiques pour la récupération automatique de termes. A: Lexicologie, terminologie et traduction face au défi de la diversité. Pàg. 419-428. ISBN. 9782813000521.


Cobarsí-Morales, Josep (2011). Sistemas de Información en la Empresa. Barcelona: El Profesional de la Información – UOC. ISBN: 978-84-9788-486-0.


Cobarsí-Morales, Josep (2011). Els sistemes d’informació a l’empresa. Barcelona: UOC. ISBN: 978-84-9788-475-4.


Boisot, M. H., Nordberg, M., Yami, S., & Nicquevert, B. (2011). Collisions and collaboration: the organization of learning in the ATLAS experiment at the LHC. Oxford, U.K.: Oxford University Press.

2010

Martí, J.; Salse, M. (2010). "Ús d'estratègies estadístiques per a l'extracció automàtica d'unitats terminològiques". A: La terminologia i la documentació: relacions i sinergies. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia, Institut d'Estudis Catalans. ISBN: 978-84-92583-86-7.

2009

Cobarsí-Morales, Josep; López-Borrull, Alex; d’Alòs-Moner, Adela; Arguimbau, Llorenç, Azorín, Cristina; Baiget, Joan; López, Francesc Manuel; López, Dídac; Serradell, Neus, Valls, Anna (2009). Introducció a la Informació i la Documentació. Barcelona: FUOC. ISBN: 978-84-692-4634-4.


Cid, P.; Perpinyà, R.; Lopez, A.; Recoder, M. (2009). La competencia documental en los nuevos títulos de grado. A: Actas do IV Encontro Ibérico EDIBCIC 2009. . Pàg. 253-263. ISBN. 978-989-26-0014-7.

2008

Ortoll, E.; Garcia, M. (2008). Intel·ligència Competitiva. Barcelona: Editorial Uoc. Col·lecció Vull Saber. ISBN. 978-84-9788-736-6.


Lopez, A.; Sanz, S. (2008). El proceso de adaptación al EEES: la titulación de documentación de la UOC, un camino más corto por recorrer. A: Formaçao, investigaçao e mercado de trabalho em informaçao e documantaçao en Espanha e Portugal : [III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Documentación. . Pàg. 201-208. ISBN. 978-84-7481-654-9.


Ortoll, E. (2008). El triangulo informacional en las organizaciones de salud: inteligencia competitiva, gestión del conocimiento y competencias informacionales. A: Cuevas, A. Competencias en Información y Salud Pública. Brasilia: Universidade de Brasilia. Pàg. 87-98. ISBN. 978-85-61157-12-8.


Cobarsí-Morales, Josep (2008). Information Disasters in Networked Organizations. A Encyclopedia of Virtual and Networked Organizations. pp. 717-724. Hershey: Information Science Reference. ISBN: 978-1-59904-885-7.


Cobarsí-Morales, Josep (2008). Campus as a Framework for Networked Universities. A Encyclopedia of Virtual and Networked Organizations. pp. 129-135. Hershey: Information Science Reference. ISBN: 978-1-59904-885-7.


Cobarsí-Morales, Josep (2008). A Virtual University – The Open University of Catalonia. A Encyclopedia of Virtual and Networked Organizations. pp. 1145-1150. Hershey: Information Science Reference. ISBN: 978-1-59904-885-7.


Boisot, M. H., MacMillan, I., & Han, K. S. (2008). Explorations in Information Space: Knowledge, Agents, and Organization. Oxford, UK: Oxford University Press.

2007

Canals, A.; Boisot, M. (2007). Data, Information and Knowledge: Have we got it right?. A: MacMillan, I.; Boisot, M.; Han, K. Explorations in Information Space: Knowledge, Agents and Organization. Oxford: Oxford University Press. ISBN. 978-0199250875.


Ortoll, E. (2007). La alfabetización digital en los procesos de inclusión social. BARCELONA: Editorial UOC. ISBN. 84-97885953.

2006

Cobarsí-Morales, Josep (2006). Pequeños i grandes desastres de la información. Pròleg d’Agustí Canals. Barcelona: Infonomia. ISBN: 84-609-7770-6.

2005

Ortoll, E. (2005). Conceptes clau en alfabetització i exclusió digital. A: Ortoll, E. Alfabetització i exclusió digital. BARCELONA: Editorial UOC. Pàg. 5-45. ISBN. 84-9788-233-4.


Cobarsí-Morales, Josep (2005). El sistema d'informació de campus per a estudiants en les universitats espanyoles: caracterització i anàlisi. Doctoral thesis. Universitat de Girona. http://www.tdx.cat/handle/10803/7956 ISBN: 84-689-9449-0.


Climent, S.; Moré, J.; Oliver, A.; Salvatierra, M.; Sánchez, I.; Vàzquez, M. (2005). "Tecnologies de la traducció per a la gestió de la doble oferta docent en català i castellà a la UOC". Zeitschrift für Katalanistik/Revista d'Estudis Catalans. Núm. 18, Pàg. 31-57. ISSN.0932-2221.

2004

Ortoll, E. (2004). Competencia Informacional en el contexto de las ciencias de la Salud. A: Lau, J. Normas de alfabetización informativa para el aprendizaje. Ciudad de Juárez: Universidad Autónoma Ciudad de Juàrez. Pàg. 45-58. ISBN. 0255677157.

2003

Canals, A. (2003). III Jornadas Andaluzas de Documentación. JAdoc.03. A: Andaluza de Documentalistas, A. Formación virtual para los profesionales de la información. SEVILLA: AAD. ISBN. 84-931167-1-8.


Canals, A. (2003). Gestión del conocimiento. BARCELONA: Ediciones 2000. ISBN. 84-8088-844-X.