El nostre grup de recerca

està basat a la Universitat

Oberta de Catalunya.


Som un grup interdisciplinari

d´investigadors que explorem

els problemes relacionats amb

la gestió de la informació i el

coneixement en contextos

organitzatius diversos.


En la nostra recerca utilitzem

tant metodologies quantitatives

com qualitatives i toquem un

ampli ventall de temes que van

des de la creació i difusió del

coneixement científic fins a la

intel·ligència competitiva, passant

per la gestió estratègica de

la innovació o les xarxes socials.