Finalitzats

Intercambio de conocimiento en la investigación científica: estudio de las redes del ATLAS (KESIR)

Resum: Projecte de recerca sobre els processos de creació, ús i transferència de coneixement en grans experiments científics, en col·laboració amb l’experiment ATLAS del CERN.

Tipus: Projecte R+D+i Competitiu 

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Data d'inici/de fi: 2010/1012

Diseño de una plataforma para Gestionar el Conocimiento y usar la producción científica en la ciudad de Montería para el fortalecimiento de la Educación Superior

Resum: Projecte de recerca que té com a objectiu definir les especificacions funcionals d'una plataforma que permiteti integrar el coneixement generat pels grups d'investigació de l'àrea d'informàtica de les universitats de la ciutat de Montería (Colombia), per la seva aplicació en docència i/o transferència del coneixement a la societat.

Tipus: Projecte competitiu

Entitat finançadora: CODECYT Córdoba y la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería.

Data d’inici / de fi: Gener 2012 / Maig 2012


Análisis de los procedimientos de interacción entorno-universidad en el proceso de adaptación e implementación de titulaciones oficiales al EEES.

Resum: Estudi de la funció intel·ligència competitiva i el rol del capital social al procés d’adaptació a l’EEES de la universitat de l’Estat Espanyol.

Tipus: Projecte EA Competitiu

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Data d’inici / Data de fi: Març 2008 / Desembre 2008

Creació i transmissió de coneixement als clústers empresarials: un model de simulació (asociado a la beca BE 2007-1-00218)

Resum: Desenvolupament d’un model de simulació basada en agents dels fluxos de coneixement als clústers geogràfics.

Tipus: Projecte associat a la beca competitiva BE 2007-1-00218

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya

Data d’inici / Data de fi: Juliol 2007 / Octubre 2007

Estudio sobre Conocimiento y Competitividad en la empresa española 2005-2006

Resum: Estudi sobre l’estat de les pràctiques de gestió del coneixement a l’empresa de l'Estat espanyol.

Tipus: Projecte amb finançament privat (conveni IESE-UOC-CapGemini)

Data d’inici / Data de fi: Gener 2006 – Desembre 2006