RECERCA

La trajectòria de recerca del grup s’ha anat estructurant i desenvolupant en quatre línies de recerca:

1. Gestió estratègica del coneixement

El coneixement ha esdevingut el factor clau per a la creació de valor a les empreses i institucions. L'objectiu d'aquesta línia de recerca és l'estudi dels processos de creació i transmissió de coneixement a les organitzacions. Exemples de temes d’estudi són el desenvolupament de metodologies de mapeig del coneixement, la determinació dels avantatges competitius derivats del coneixement, o bé els mecanismes clau de creació i difusió de coneixement. Des d’un punt de vista metodològic s’utilitzen tècniques quantitatives i qualitatives, alhora que models de simulació basats en agents i mineria de textos.

2. Xarxes socials i coneixement

Les estructures socials en xarxa juguen un rol essencial tant en la creació de coneixement com en la seva difusió. Podem parlar, doncs, de xarxes de coneixement. Aquesta línia de recerca tracta la manera en la qual les xarxes com a estructures socials i el capital social que se'n deriva intervenen en tot tipus de processos relacionats amb la informació i el coneixement. Entre d’altres aspectes, s’estudia la influència de la posició dels diversos actors de la xarxa social en la seva capacitat de generar i obtenir coneixement en organitzacions virtuals. Així mateix, s’estudia el paper de les noves plataformes i eines Web 2.0—basades en l’aprofitament de les xarxes socials a Internet—com a facilitadors de la creació i transmissió de coneixement, i també el comportament informacional dels participants en aquestes xarxes. Per a fer tot això, es combina l'anàlisi de xarxes socials i big data amb metodologies quantitatives i qualitatives més tradicionals.

 


3. Creació, difusió i transferència de coneixement científic

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és l’estudi dels diversos processos relacionats amb el coneixement científic. Es tracten temes com els mecanismes de generació i transmissió de coneixement al si de grans projectes científics internacionals (big science), l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en ciència (e-research) i els processos de comunicació i difusió de la recerca científica, incloent els dipòsits digitals, les revistes científiques i els congressos acadèmics, el factor d’impacte i l’open access. També s’estudia la transferència de coneixement científic cap a la societat i el seu paper en els processos d’i nnovació. La recerca es du a terme amb l'ajut de tècniques bibliomètriques i cienciomètriques i l'anàlisi d'informació qualitativa.

4. Intel·ligència competitiva

Podem definir la intel·ligència competitiva com l'estudi del procés de recollida, transmissió, anàlisi i disseminació d’informació rellevant disponible públicament i obtinguda de manera ètica i legal, com un mitjà per produir coneixement en acció. En aquesta línia de recerca s'estudien diversos aspectes de la utilització de la intel·ligència competitiva a empreses i institucions. Alguns dels temes analitzats són la relació entre intel·ligència competitiva i capital social, l'ús de la intel·ligència competitiva en el sector de l'educació superior, la funció intel·ligència en l'àmbit de la seguretat pública i privada i l'aplicació de la intel·ligència competitiva en el foment del desenvolupament de territoris i regions, amb el que es coneix com a intel·ligència territorial.