MEMBRES

Alexandre López-Borrull

  foto2

alopezbo@uoc.edu

Telèfon: 93 323 3878


UOC, Edifici 22@

Rambla Poblenou, 156

08018 Barcelona






Químic i Professional de la Informació

Professor agregat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Director del Grau d'Informació i Documentació de la UOC. Professor responsable de diverses assignatures del Grau d'Informació i Documentació, entre les quals hi ha el Treball Final del Grau.

 

Integrant del grup de recerca Knowledge and Information Management in Organizations (KIMO) de la UOC.


Perfil personal


Doctor en Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2003) i Llicenciat en Documentació per la UOC (2003). Durant més de deu anys he estat professor, amb diverses categories temporals, a la UAB. Des del 2007, professor dels Estudis d'Informació i Comunicació de la UOC. Tesi doctoral: Tesi: Síntesi i caracterització estructural de complexos d'Ag(I) amb lligands de tipus tiourea o tioamida. Estudi de fonts d'informació electrónica especialitzades en química. Estada de recerca a la Loughborough University. Visc a Gràcia.


Interessos de recerca


Els meus interessos es basen en les fonts d'informació i la seva evolució des de l'aparició del món web, incloent revistes electròniques, open access i els aspectes legals de la informació digital. Dins de KIMO, els canvis produïts en la forma que es fa recerca, e-research, Big Science, megajournals, Open Data, i altres aspectes lligats a com la Ciència i la Recerca estan canviant la seva forma de fer.