banner elearncourt

Una eina en línia per a l'aprenentatge d'habilitats per a la negociació, la mediació, la conciliació i l'arbitratge en el marc de la resolució de conflictes.
eLearnCourt és un entorn virtual multiidioma per a la formació pràctica de les diferents modalitats de resolució de conflictes. Té per objecte l'aprenentatge d' habilitats relacionades amb la mediació i l'arbitratge.


En aquesta eina s'hi duu a terme un Pràcticum en el qual, mitjançant estratègies de role playing,  els estudiants adquireixen les habilitats necessàries per a la resolució de conflictes.