banner_bansky

Benvinguts i benvingudes

La Conferència LiSS 3 es celebrarà a la Universitat Oberta de Catalunya, a Barcelona entre el 29 de maig i l'1 de juny de 2012. El tema de la conferència serà ‘L'Estat de la Vigilància’ i el seu objectiu serà explorar dos aspectes fonamentals de la vida en les societats de la vigilància: en primer lloc, s'examinaran els rols exercits per l'Estat per facilitar i mantenir la vigilància quotidiana tecnològicament mediada, incloent el subministrament de sistemes de vigilància, els processos de normalització i regulació i la governança de la vigilància. En segon lloc, la intenció és avaluar les novetats respecte als desenvolupaments, tant en termes teòrics com empírics, dels estudis sobre la vigilància i les novetats dels sistemes i pràctiques de vigilància.


Comitè organitzador:

William Webster

Gemma Galdon Clavell

Cristina Fernandez Bessa