banner IdentiCat

Projectes

RegioCat, Regionalisme a Catalunya sota el règim franquista: discursos i pràctiques

“Regionalisme a Catalunya sota el règim franquista: discursos i pràctiques” proposa explorar la pervivència i influència de formes més o menys explícites de regionalisme dins dels espais de legalitat i permissivitat existents entre 1939 i 1975, a partir de la constatació de la participació activa i continuada de la societat catalana contemporània en la construcció de l’E stat espanyol. La nostra hipòtesi incideix precisament en la rellevància dels discursos i pràctiques regionalistes en el procés de reconstrucció político-cultural de Catalunya i de configuració i desenvolupament d’Espanya durant la segona meitat del segle XX.

 
Entitat finançadora i codi: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FFI2015-67232-C3-1-P).


Equip d'investigadors: Jaume Claret Miranda (IP, UOC), Jordi Amat Fusté (Investigador independent), Alfons Aragoneses (UPF & Max-Plank Institut), Andrew Dowling (Cardiff University), Joan Fuster-Sobrepere (UOC), Marc Gil Garrusta (UOC), Muriel Gómez (UOC) i Jaume Subirana Ortín (UOC)

Les mudes lingüístiques: una aproximació etnogràfica als nous parlants a Europa

El projecte s'inscriu en una línia d'investigació orientada a comprendre com els parlants desenvolupen els seus repertoris lingüístics al llarg de la seva vida i les implicacions socials que això comporta. Ens focalitzem en els processos denominats "mudes lingüístiques", és a dir, els moments de la vida en què es produeixen aquests canvis de repertori, normalment perquè la persona adopta una nova varietat lingüística (dialecte, llengua, registre) en la seva vida social.

 
Entitat finançadora i codi: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2015-67232-C3-1-P).


Equip d’investigadors:  Joan Pujolar (IP), Maite Puigdevall, Alba Colombo (professores de la UOC),  Marina Massaguer (doctoranda UOC), Luisa Rojo (UAM), Melissa Moyer, Ann Klimava, Gema Rubio (professores de la UAB), Katrin Ahlgren (Stockholm University), Esther Oliver (assistent de recerca) i  Rosina Marquez (University of Surrey).

 

European network “New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges”

IP: Bernardette O’Rourke (Heriot-Watt University Edinburgh). COST (European Cooperation in Science and Technology: ISCH COST Action IS1306). Vice-president: Joan Pujolar. Països participants: 17. Gener 2014-Desembre 2017.

       Web de la xarxa COST

Grup de Recerca Consolidat (GRC)

Amb resolució de 7 de maig de 2014, IdentiCat va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1516). En aquell moment passa a dirigir el grup Josep-Anton Fernàndez (substituit a maig de 2015 per Jaume Subirana), i s’hi incorporen Jordi Cerdà (Universitat Autònoma de Barcelona) com a membre, i Luisa Martín Rojo (Universitat Autònoma de Madrid) i Luisa Elena Delgado (University of Illinois, Urbana-Champaign) com a membres col·laboradores.

Funcions del passat en la cultura catalana contemporània:institucionalització, representacions i identitat

El projecte estudia els usos del passat en els discursos i representacions dels dos paradigmes principals de la cultura catalana contemporània durant la segona meitat del segle XX: el “ resistencialisme” i la normalització. L’abast del projecte inclou el tardofranquisme, la restauració del règim constitucional a Espanya i la recuperació de les institucions d’autogovern a Catalunya.

Entitat finançadora i codi: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-24751).

 Equip d’investigadors: Jaume Subirana (IP), Josep-Anton Fernàndez, Joan Fuster, Jaume Claret i Laura Solanilla (professors de la UOC), Anna Titus (doctoranda, UOC), i els següents investigadors externs: Cristina Badosa (Université de Perpignan), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Helena Buffery (University College Cork), Louise Johnson (University of Sheffield) i Mario Santana (University of Chicago).
       Web del projecte PASSAT

Nous parlants, noves identitats: pràctiques i ideologies lingüístiques en l’era postnacional (NEOPHON)

Ministerio de Ciencia y Competitividad. FFI2011-24781. IP: Joan Pujolar. Gener 2012-Desembre 2014.

Llengua, cultura i turisme: discursos identitaris i mercantilització de les llengüas en els mercats globals.

Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. HUM2006-13621-C04-04/FILO. IP: Joan Pujolar. Equip de recerca: M. Heller (Toronto), K. Jones (Bangor). Inserit en el projecte coordinat “Enclaves lingüísticos: recursos verbales, ideologías, comunidades”, dirigit per Joan Argenter. Gener 2007 – Desembre 2009.

Grup de Recerca Emergent (GRE)

Amb resolució de juliol de 2009, IdentiCat (Llengua, cultura i identitat en l’era global) va aconseguir ser reconegut com a Grup de Recerca Emergent (GRE) per la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 460). El grup el formen Joan Pujolar (director), Josep-Anton Fernàndez, Isidor Marí, Maite Puigdevall, Jaume Subirana i Miquel Strubell. Posteriorment s’hi incorporen Jaume Claret, Joan Fuster Sobrepere i Laura Solanilla, així com els becaris Tulay Caglitütüncigil, Avel·lí Flors, Iago Gonzàlez i Anna Titus.

Estudi sobre llengua i joves

Projecte encarregat per la Secretaria de Política Lingüística i l’Observatori de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. IP: Joan Pujolar. Agost de 2007-Novembre de 2009.