Recerca

DigiBiz ha configurat tres àrees principals de recerca: en treball flexible i capital humà, en innovació i emprenedoria, i en màrqueting digital i comportament del consumidor.
DigiBiz

L’àrea de recerca de DigiBiz en treball flexible i capital humà focalitza la seva atenció en el factor humà en les organitzacions empresarials. Això es concreta en investigacions sobre:


 • Les característiques de la direcció de persones en les organitzacions intensives en coneixement.
 • L’adopció de mètodes formatius en línia en les empreses
 • L’impacte de la flexibilització contractual i el teletreball en l’organització i els individus.


L’àrea de recerca en innovació i emprenedoria plasma la seva activitat, d’una banda, en anàlisis dels processos d’adopció d’innovacions tecnològiques, col·laboratives i en obert; i de l’altra, en forma de recerques transversals entre el primer i tercer camp d’investigació del grup.


Així, es duen a terme estudis innovadors sobre el comportament emprenedor (tradicionalment circumscrits a dominis de management), que sobrepassen fronteres disciplinàries i situen l’objecte d’estudi en la interfície management/comportament del consumidor. Amb tot això s’estudien:


 • Els determinants de l’adopció d’innovacions tecnològiques, col.laboratives i en obert.
 • Els processos d’innovació i models de negoci en peer production.
 • Els processos de decisió i comportaments dels emprenedors en milieux d’innovació.
 • La construcció retòrica i internacional de narratives emprenedores.


La recerca en l’àrea de màrqueting digital i comportament del consumidor gravita al voltant de l’impacte de les tecnologies digitals i les xarxes socials en les propostes de valor de les organitzacions, i els efectes d’aquestes últimes sobre les percepcions i comportaments dels consumidors en línia. Això es tradueix en estudis sobre:


 • L'impacte dels canals digitals de màrqueting en els programes relacionals i d’ e-pricing.
 • Les connexions entre els processos d’imatgeria i els fenòmens de flux i telepresència.
 • El rol i efectes de la interactivitat en les experiències de consum en línia.
 • Les motivacions de consum en línia, el flux, i el seu impacte sobre el comportament dels consumidors.
       Projectes de recerca