Presentació

El grup de recerca Digital Business Research Group (DigiBiz) es situa a l’avantguarda de la investigació sobre els processos de transformació del negoci digital. DigiBiz aglutina acadèmics, directius i emprenedors per a investigar conjuntament aspectes clau en negoci digital i els seus vincles amb el consumidor en línia.
DigiBiz
Com a conseqüència dels processos de globalització econòmica, de canvi dels patrons de demanda i de revolució digital les empreses s’enfronten a transformacions crítiques, les quals afecten la seva orientació estratègica i les seves relacions d’intercanvi.

DigiBiz sorgí el 2002 a través d’una recerca emblemàtica per a Catalunya: el Projecte Internet Catalunya – Empreses. Aquest projecte va ser atorgat a la UOC per la Generalitat de Catalunya i va estudiar en profunditat l’efecte de les tecnologies digitals sobre les pràctiques de negoci i d’i ntercanvi comercial. Va ser liderat i desenvolupat per investigadors de DigiBiz, i aquest treball col·laboratiu va generar les primeres sinèrgies entre els membres del grup. DigiBiz s’anomenava abans Observatori de la Nova Economia (ONE).

DigiBiz està acreditat com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-368). La recerca de DigiBiz ha guanyat una reputació internacional, influencia les pràctiques de negoci digital i contribueix de manera important al desenvolupament de nous marcs teòrics. El grup està adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya, una universitat pionera i líder en l’educació en línia.
       Línies de recerca