Acadèmics

InmaRodriguezArdura

Dra. Inma Rodríguez-Ardura

Directora, Catedràtica de Màrqueting

Inma Rodríguez-Ardura és la directora de DigiBiz. És una professora especialitzada en màrqueting digital, experiència del consumidor en línia i màrqueting per a l'educació en línia.

GiselaAmmetller

Dra. Gisela Ammetller

Professora Agregada de Màrqueting

Les àrees de recerca de Gisela Ammetller són l'experiència del consumidor en línia, l'emprenedoria, l'e-learning i el màrqueting digital.

XavierBaraza

Dr. Xavier Baraza-Sánchez

Professor Agregat de Recursos Humans

La recerca de Xavier Baraza-Sánchez es centra en el treball flexible i l'impacte dels models de lideratge en els riscs psicosocials. També estudia l'e-learning com a eina per al desenvolupament d'habilitats professionals.

JosepLladosMasllorens

Dr. Josep Lladós-Masllorens

Professor Agregat d'Economia Internacional i Geografia Econòmica

Les activitats de recerca de Josep Lladós-Masllorens es centren en els processos d'innovació i els entorns d'innovació que faciliten la creativitat, la iniciativa emprenedora i la innovació.

AntoniMeseguerArtola

Dr. Antoni Meseguer-Artola

Catedràtic de Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Els principals interessos de recerca d'Antoni Meseguer-Artola són les tècniques per l'anàlisi de les transformacions digitals dels negocis i l'e-learning.

MCarmenPachecoBernal

Dra. M. Carmen Pacheco-Bernal

Professora Lectora de Màrqueting

M. Carmen Pacheco-Bernal estudia els determinants de la difusió de l'enquesta mòbil, així com la formació virtual en el lloc de treball.

IvianeRamosdeLuna

Dra. Iviane Ramos de Luna

Professora Lectora de Màrqueting

Iviane Ramos de Luna té interessos de recerca en comerç mòbil, pagaments mòbils, màrqueting digital i comportament del consumidor.

EvaRimbauGilabert

Dra. Eva Rimbau-Gilabert

Professora Agregada de Recursos Humans

Eva Rimbau-Gilabert recerca les formes de treball flexible, l'impacte de les transformacions digitals en les pràctiques de recursos humans i el desenvolupament del capital humà en l'aprenentatge informal i l'e-learning.

ElisabetRuizDotras

Dra. Elisabet Ruiz-Dotras

Professora Agregada de Finances

Els interessos de recerca d'Elisabet Ruiz-Dotras es situen en les àrees de finances internacionals, l'alfabetització financera i l'educació financera.

MMarSabadelliBosch

M.Mar Sabadell i Bosch

Professora Lectora de Dret del Treball

Els principals interessos de recerca de M.Mar Sabadell i Bosch es situen en la intersecció entre el treball, l'ocupació i les organitzacions. També estudia els determinants de la qualitat dels entorns universitaris virtuals.