Projectes

APTIC. Associacions de pacients i TIC
Introducció Tornar a dalt

Amb aquest projecte es pretén donar resposta a necessitats d'associacions de malalts vinculades a l'Espai d'Associacions de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona mitjançant una eina virtual. Aquesta eina facilita que els usuaris (principalment cuidadors de nens amb problemes crònics de salut però també molts professionals vinculats a aquestes condicions de salut) puguin compartir recursos i crear coneixement útil per a la gestió de la vida quotidiana amb la malaltia. Actualment la Xarxa Social està plenament operativa i en fase de recollida d'informació per l'avaluació del projecte.

Més informació a APTIC

Data del projecte:[01/01/2007 - 31/12/2011]
Estat del projecte:OBERT
Financiador:Grup de Recerca Psinet (UOC-IN3). Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, Fundació TicSalut, I2BC
Publicacions Tornar a dalt
Armayones, M., Hernández, E., Gómez, B., Guillamón, N., Bosque, A., Gómez, b., Nafría, B. APTIC: a social network to improve the quality of life of members of patient's associations. A: 5th European Conference on Rare Diseases. Eurordis. Krakow: 13-15th may 2010. EURORDIS, European Association Of Rare Diseases. Krakovia, 13 - 15 maig 
Guillamon, N., Gómez, B., Armayones, M., Hernàndez, E., Ontiveros, G., Nafría, B., Bosque, A. APTIC: a social network to improve the quality of life of members of patient's associations. A: I Jornada r+d+i en tic i Salut a Catalunya. Fundació TicSalut i el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.. Fundació TicSalut i el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.. GIRONA, 13 - 13 maig
Armayones, M. E-pacientes: al cuidado de su salud. A: Working the Oracle: web 2.0 en l¿àmbit biomèdic. Col.legi Oficial de Biblioteconomistes y Documentalistes de Catalunya. BARCELONA, 02 - 02 juny
Hernàndez, E., Armayones, M., Gómez, B., Guillamon, N., Ontiveros, G., Bosque, A., Nafría, B. Projecte APTIC. Associacions de pacients i malalts i TIC. A: Bdigital Global Congress. Barcelona. Barcelona Digital. BARCELONA, 17 - 20 maig
Hernàndez, E., Nieto, R., Armayones, M., Boixadós, M., Gómez, B., Guillamon, N., Muñoz, E., Pousada, M., Redolar, D. Providing resources for caregivers through the Internet. A: Seminari internacional. THE USE OF NEW TECHNOLOGY IN HEALTH PSYCHOLOGY: TWO EXPERIENCES. Grup de recerca PSiNET. UOC-IN3. CASTELLDEFELS, 29 - 29 octubre
Armayones, M. ¿Funciona el software libre en salud?. A: Conferencia Internacional de Software Libre Open Source World Conference Málaga 2008. Junta de Andalucía,Junta de Extremadura. MALAGA, 20 - 22 octubre
Armayones, M., Guillamon, N., Hernàndez, E., Gómez, B. (2011). APTIC. Una Red Social para familiares de niños y niñas con enfermedades y condiciones crónicas. A: Balaguer, F., Peña, I. Acción comunitaria y redes sociales. BARCELONA: Editorial Graó. Pàg. 100-115. ISBN. tramit
Armayones, M. (2009). Análisis de la utilidad de la Web 2.0 y los mundos virtuales en la prevención y promoción de la salud: servicios y retos de futuro.. A: Adicciones y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: perspectivas de su uso para la prevención y tratamiento. Gobierno de la Rioja.. Gobierno de la Rioja. Pàg. 187-213.
DESTAQUEM

El grup de recerca hi va presentar resultats del projecte europeu que estan portant a terme (CUIDAR).

EFFORTi - Creació d’un marc d’avaluació per a la igualtat de gènere

anteriorseguent