Bases i resolucions

L'IN3 convoca beques per a fer els estudis de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement en cada nova edició d'aquest programa. Les beques IN3-UOC per a la realització de tesis doctorals comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a la seu d'aquest institut de recerca.

La durada màxima de les beques és de quatre anys, i s'han de renovar anualment. Aquesta renovació és condicionada a la consecució, per part de l'estudiant beneficiari de la beca, dels objectius formatius i de recerca que li corresponguin. Entre aquests objectius hi ha la realització del període de recerca organitzat en un termini màxim de 3 anys i el desenvolupament de treballs de recerca derivats de la tesi doctoral.

La comunicació de les bases per a la renovació, així com les resolucions de concessió, es fa per correu electrònic al personal investigador.

 

 

 

Convocatòries Estat Bases / Data Resolució / Data Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2014-2015

TANCADA

2014-2015 bases

Fins el 15/2/14

 2014-2015 resolució

[11/04/2014]

Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2013-2014

TANCADA

2013-2014 bases

[12/12/12]

 2013-2014 resolució

[12/04/2013]

Formulari
Resolució de renovació de les Beques IN3-UOC, any 2013    

 2013 resolució renovació

[17/12/12]

 
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2012-2013

TANCADA

2012-2013 bases

[12/12/11]

2012-2013 resolució

[04/04/12]

Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2012

TANCADA

 2012 bases

[04/04/11]

 2012 resolució

[08/07/11]

 Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2011

TANCADA

2011 bases  

[14/05/10]

2011 resolució

[15/10/10]

 
Bases i condicions per la renovació de les Beques IN3-UOC, any 2010

TANCADA

Renovació  2010

[27/10/09]

Resolució renovació 2010

[14/12/09]

 
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2010

TANCADA

2010 bases

[07/07/09]

2010 resolució

[15/10/09]

 
Bases i condicions per la renovació de les Beques IN3-UOC, any acadèmic 2009-2010

TANCADA

Renovació 2009-2010

[11/06/09]

Resolució renovació 2009-2010

[17/07/2009]

 

 

 

 

DESTAQUEM

Acaba d’arrencar la nova COST Action  Edatisme – una perspectiva transnacional i interdisciplinària” (IS1402).

Rosa Borge, investigadora del grup de recerca GADE i investigadora resident de l’IN3, ha estat nomenada membre del Comitè pel...

anteriorseguent