Bases i resolucions

L'IN3 convoca beques per a fer els estudis de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement en cada nova edició d'aquest programa. Les beques IN3-UOC per a la realització de tesis doctorals comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a la seu d'aquest institut de recerca.

La durada màxima de les beques és de quatre anys, i s'han de renovar anualment. Aquesta renovació és condicionada a la consecució, per part de l'estudiant beneficiari de la beca, dels objectius formatius i de recerca que li corresponguin. Entre aquests objectius hi ha la realització del període de recerca organitzat en un termini màxim de 3 anys i el desenvolupament de treballs de recerca derivats de la tesi doctoral.

La comunicació de les bases per a la renovació, així com les resolucions de concessió, es fa per correu electrònic al personal investigador.

 

 

 

Convocatòries Estat Bases / Data Resolució / Data Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2014-2015

TANCADA

2014-2015 bases

Fins el 15/2/14

 2014-2015 resolució

[11/04/2014]

Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2013-2014

TANCADA

2013-2014 bases

[12/12/12]

 2013-2014 resolució

[12/04/2013]

Formulari
Resolució de renovació de les Beques IN3-UOC, any 2013    

 2013 resolució renovació

[17/12/12]

 
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2012-2013

TANCADA

2012-2013 bases

[12/12/11]

2012-2013 resolució

[04/04/12]

Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2012

TANCADA

 2012 bases

[04/04/11]

 2012 resolució

[08/07/11]

 Formulari
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2011

TANCADA

2011 bases  

[14/05/10]

2011 resolució

[15/10/10]

 
Bases i condicions per la renovació de les Beques IN3-UOC, any 2010

TANCADA

Renovació  2010

[27/10/09]

Resolució renovació 2010

[14/12/09]

 
Bases i condicions per les Beques IN3-UOC, convocatòria 2010

TANCADA

2010 bases

[07/07/09]

2010 resolució

[15/10/09]

 
Bases i condicions per la renovació de les Beques IN3-UOC, any acadèmic 2009-2010

TANCADA

Renovació 2009-2010

[11/06/09]

Resolució renovació 2009-2010

[17/07/2009]

 

 

 

 

DESTAQUEM

El projecte  Anàlisi del contingut científic de la Wikipedia espanyola presentat pel grup de recerca de l'IN3  Open...

Es publiquen dos nous articles d'investigadors del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC de l'IN3 (i2TIC) a la revista...

anteriorseguent