Presentació

 L'IN3, com a centre de recerca, acull el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement i hi dóna suport. Ofert per primera vegada l'any 2000, aquest programa va ser un dels primers creats en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement, i el primer doctorat que es va oferir completament en xarxa.

Les tecnologies de la informació i la comunicació, promogudes durant la segona meitat del segle passat i sotmeses a un procés d'actualització constant, s'han introduït en tots els àmbits de l'activitat humana: la cultura, l'economia, l'educació, els mitjans de comunicació, la gestió de les empreses, la direcció dels serveis públics i el funcionament del sistema polític. L'anàlisi dels usos d'aquestes tecnologies en els diversos àmbits i de les transformacions profundes que els acompanyen és clau per a comprendre la societat actual i desenvolupar una activitat professional o acadèmica.

La connexió entre els diversos sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals si es vol fer una anàlisi rigorosa i en profunditat. Aquest programa de Doctorat s'articula, en conseqüència, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que integra diverses perspectives teòriques, i també diferents eines metodològiques

Concretament, el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de les directrius establertes pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que regula els ensenyaments universitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el Doctorat i l'activitat de recerca de la Universitat en els diversos àmbits i temàtiques propis del programa.

El programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la informació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis de Doctorat o Doctorat.

El període de recerca organitzat del Doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement.

DESTAQUEM

Acaba d’arrencar la nova COST Action  Edatisme – una perspectiva transnacional i interdisciplinària” (IS1402).

Rosa Borge, investigadora del grup de recerca GADE i investigadora resident de l’IN3, ha estat nomenada membre del Comitè pel...

anteriorseguent