Presentació

 L'IN3, com a centre de recerca, acull el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement i hi dóna suport. Ofert per primera vegada l'any 2000, aquest programa va ser un dels primers creats en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement, i el primer doctorat que es va oferir completament en xarxa.

Les tecnologies de la informació i la comunicació, promogudes durant la segona meitat del segle passat i sotmeses a un procés d'actualització constant, s'han introduït en tots els àmbits de l'activitat humana: la cultura, l'economia, l'educació, els mitjans de comunicació, la gestió de les empreses, la direcció dels serveis públics i el funcionament del sistema polític. L'anàlisi dels usos d'aquestes tecnologies en els diversos àmbits i de les transformacions profundes que els acompanyen és clau per a comprendre la societat actual i desenvolupar una activitat professional o acadèmica.

La connexió entre els diversos sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals si es vol fer una anàlisi rigorosa i en profunditat. Aquest programa de Doctorat s'articula, en conseqüència, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que integra diverses perspectives teòriques, i també diferents eines metodològiques

Concretament, el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de les directrius establertes pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que regula els ensenyaments universitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el Doctorat i l'activitat de recerca de la Universitat en els diversos àmbits i temàtiques propis del programa.

El programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la informació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis de Doctorat o Doctorat.

El període de recerca organitzat del Doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement.

DESTAQUEM

El projecte  Anàlisi del contingut científic de la Wikipedia espanyola presentat pel grup de recerca de l'IN3  Open...

Es publiquen dos nous articles d'investigadors del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC de l'IN3 (i2TIC) a la revista...

anteriorseguent