Banner Realitat Augmentada

Model Educatiu

El model educatiu de la UOC amb realitat augmentada

L’objectiu va ser innovar en la comunicació sobre "Què és estudiar a la UOC", un projecte dirigit als futurs estudiants en particular i, en general, a totes les persones que s’apropin a les Seus de la UOC, mitjançant l’ús de la tecnologia de realitat augmentada. Aquest vídeo mostra un reportatge sobre el model educatiu i la realitat augmentada a la UOC emés a EL 9 TV al desembre de 2013.
Les seus de la UOC són espais que representen moltes vegades el primer contacte del futur estudiant amb la UOC per conèixer com s’estudia (model educatiu), què s’estudia (continguts) i amb què s’e studia (campus virtual i aules). Comunicar eficientment aquests aspectes al visitant de la seu és una manera de donar a conèixer la UOC veraçment i de facilitar al futur estudiant la decisió de matricular-se a la UOC, a més de representar la imatge de la UOC al territori. Essent la UOC bressol de les noves tecnologies, hi ha la necessitat imperiosa que la comunicació sobre el com, el què i el mitjà es faci de manera innovadora i atractiva.