Banner Realitat Augmentada

Turisme

Realitat augmentada: valor afegit per al turisme

En aquest cas s’explica com la realitat augmentada permet enriquir la visió del món real amb imatges virtuals i altres recursos als quals es pot accedir des de dispositius mòbils. Així, i a través de l’assignatura Patrimoni cultural de la UOC, es va pensar com aquesta tecnologia podia aportar solucions per a oferir un nou valor a les persones interessades en el patrimoni cultural català.

 


 

En aquesta presentació s’explica com els estudiants poden recollir informació sobre una unitat paisatgística i utilitzar els serveis web d’ Hoppala i Layar per a fer-la accessible al turista mitjançant el telèfon mòbil. D’aquesta manera, quan el turista visita el lloc d’interès, pot accedir a tota la informació que li permet interpretar allò que observa en aquell mateix moment. Això permet reconstruir i interpretar amb finalitats turístiques unitats de paisatge en qualsevol punt del territori d’interès cultural o patrimonial.