Banner Realitat Augmentada
  • Inici > 
  • A qui va dirigit?

A qui va dirigit?

Els serveis oferts per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en l’àmbit de la RA s’orienten cap a entitats i petites i mitjanes empreses (PIMES) dels àmbits cultural, educatiu, publicitari i turístic (com ara agències de viatge, cadenes hoteleres, museus, universitats, etc.).
 
Els nostres serveis també van dirigits a altres sectors que vulguin apropar-se als usuaris/clients mitjançant nous canals de comunicació aprofitant la popularitat dels dispositius mòbils (per exemple immobiliàries, botigues de moda, etc).

Quines possibilitats ens ofereix la Realitat Augmentada?


Quins avantatges té per a la teva organització?

La realitat augmentada pot:

  • Incrementar el compromís i la interacció amb l’usuari, proporcionant una experiència més rica.
  • Incrementar el valor percebut dels productes i marques per part dels consumidors.
  • Reforçar la vinculació de la marca amb els últims avenços tecnològics.
  • És una tecnologia mòbil i personal i, per tant, accessible.

A més és una tecnologia que:

  • Té una alta taxa de penetració en el mercat.
  • És una alternativa econòmica de comunicació.
  • Permet obtenir informació sobre els usuaris/consumidors.