MEMBRES

Mercè Vàzquez Garcia

mvazquezva@uoc.edu

Telèfon: 93 323 3811


UOC, Edifici 22@

Rambla Poblenou, 156

08018 Barcelona

       


Filòloga i Documentalista

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya en el grau d’Informació i Documentació. Responsable d’assignatures vinculades a les mencions de grau d’Arquitectura de la informació i Gestió de sistemes d’i nformació.

  

Perfil personal


Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya i en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Ha fet el doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra, en l’especialitat de processament del llenguatge natural. El seu àmbit de recerca se centra en la recuperació automàtica de continguts especialitzats per mitjà de l’extracció de conceptes clau.


Interessos de recerca


Classificació, indexació, arxiu i recuperació d'informació (monolingüe i multilingüe)
Extracció, reorganització i reformulació de coneixement
Classificació de documents
Mineria de textos
Extracció de terminologia