MEMBRES

Josep Coll Bertran

10 coll5
Adreça de correu electrònic: josep.coll@upc.edu
Telèfon: 93 4137384

Catedràtic d'Universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (2003)

Doctor Enginyer Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (1983).

Enginyer Industrial, esp. Organització Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (1981).

Diplomat del Programa GET (Màster en Gestió d'Empreses i de la Tecnologia), Universitat Politècnica de Catalunya en col·laboració amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1980-81).

 

Ha estat "Delegat per a la formació permanent de la UPC a Perú" amb la missió de consolidar i ampliar la presència de la Universitat Politècnica de Catalunya en aquest país llatinoamericà en l'àmbit de la formació de postgrau. De la seva activitat en formació contínua destaca especialment la seva labor com a director de l'"MBA Internacional" de la UPC, i en particular del "Seminari a Barcelona Doble Titulació MBA" que la UPC imparteix a Barcelona en col·laboració amb universitats de Xile, Perú, Brasil i Mèxic, i del que a data d’avui se n’han celebrat 26 edicions.

 

Ha estat de sempre molt actiu en la gestió universitària, el que l’ha portat a exercir tasques diverses: Vicerector d'Extensió Universitària de la UPC (1987-88), Coordinador per a l'accés a la Universitat de les universitats catalanes (1989-92), Vicerector de Política Acadèmica de la UOC (1997-2003), Director del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC (2009-12), i Director i Delegat del rector de la Fundació Politècnica de Catalunya (UPC) (2012-13).

 

Al llarg dels anys la seva activitat d'estudi i investigació s'ha centrat en tres grans àmbits: la Ciència Regional, la gestió d'Universitats, i l'ensenyament no presencial a partir de l'ús intensiu de les TIC. Actualment el seu centre d'interès principal és l'estudi de la funció directiva i el lideratge en empreses i organitzacions entès en sentit ampli: management, estratègia, disseny organitzatiu i control de gestió.