MEMBRES

Carlos Merino Moreno

Foto Carlos MerinoUniversidad Autónoma de Madrid
Departamento de Organización
carlos.merino@uam.es

ICA2 Innovación y Tecnología
Responsable de Proyectos
carlos.merino@ica2.com
 
Integrant del grup de recerca Knowledge and Information Management in Organizations (KIMO) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Professor Titular Interí Universidad Autónoma de Madrid, Departament d'Organització.
Director de la Xarxa CEDDET de Gestió del Coneixement
Responsable de projectes de Gestió del Coneixement en ICA2 Innovació i Tecnologia
 
Perfil personal
 
Sóc Llicenciat en Administració i Direcció d'emrpesas per la Universidad Carlos III de Madrid i doctor en Organització per la Universidad Autónoma de Madrid. He desenvolupat diferents iniciatives d'investigació en el marc del capital intel·lectual i la gestió del coneixement a més de la implantació de models i solucions per a organitzacions del sector públic i privat. En els últims anys he impartit un gran nombre de cursos i tallers en el marc de les escoles de formació de l'Administració Pública d'Espanya, a més de treballar la gestió del coneixement en la Cooperació al Desenvolupament i fins i tot en l'àmbit de les centrals nuclears i empreses d'energia. D'altra banda, desenvolupament una tasca rellevant en l'assessorament a noves empreses de base tecnològica principalment a aquelles que es troben allotjades en Parcs Científics i Tecnològics.
 
Interessos de recerca
 
actius intangibles
capital intel · lectual
Gestió del coneixement
innovació
transferència
emprenedoria