banner IdentiCat

Projectes

European network “New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges”

IP: Bernardette O’Rourke (Heriot-Watt University Edinburgh). COST (European Cooperation in Science and Technology: ISCH COST Action IS1306). Vice-president: Joan Pujolar. Països participants: 17. Gener 2014-Desembre 2017.

       Web de la xarxa COST

Grup de Recerca Consolidat (GRC)

Amb resolució de 7 de maig de 2014, IdentiCat va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1516). En aquell moment passa a dirigir el grup Josep-Anton Fernàndez (substituit a maig de 2015 per Jaume Subirana), i s’hi incorporen Jordi Cerdà (Universitat Autònoma de Barcelona) com a membre, i Luisa Martín Rojo (Universitat Autònoma de Madrid) i Luisa Elena Delgado (University of Illinois, Urbana-Champaign) com a membres col·laboradores.

Funcions del passat en la cultura catalana contemporània:institucionalització, representacions i identitat

El projecte estudia els usos del passat en els discursos i representacions dels dos paradigmes principals de la cultura catalana contemporània durant la segona meitat del segle XX: el “ resistencialisme” i la normalització. L’abast del projecte inclou el tardofranquisme, la restauració del règim constitucional a Espanya i la recuperació de les institucions d’autogovern a Catalunya.

Entitat finançadora i codi: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-24751).

 Equip d’investigadors: Jaume Subirana (IP), Josep-Anton Fernàndez, Joan Fuster, Jaume Claret i Laura Solanilla (professors de la UOC), Anna Titus (doctoranda, UOC), i els següents investigadors externs: Cristina Badosa (Université de Perpignan), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Helena Buffery (University College Cork), Louise Johnson (University of Sheffield) i Mario Santana (University of Chicago).
       Web del projecte PASSAT

Nous parlants, noves identitats: pràctiques i ideologies lingüístiques en l’era postnacional (NEOPHON)

Ministerio de Ciencia y Competitividad. FFI2011-24781. IP: Joan Pujolar. Gener 2012-Desembre 2014.

Llengua, cultura i turisme: discursos identitaris i mercantilització de les llengüas en els mercats globals.

Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. HUM2006-13621-C04-04/FILO. IP: Joan Pujolar. Equip de recerca: M. Heller (Toronto), K. Jones (Bangor). Inserit en el projecte coordinat “Enclaves lingüísticos: recursos verbales, ideologías, comunidades”, dirigit per Joan Argenter. Gener 2007 – Desembre 2009.

Grup de Recerca Emergent (GRE)

Amb resolució de juliol de 2009, IdentiCat (Llengua, cultura i identitat en l’era global) va aconseguir ser reconegut com a Grup de Recerca Emergent (GRE) per la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 460). El grup el formen Joan Pujolar (director), Josep-Anton Fernàndez, Isidor Marí, Maite Puigdevall, Jaume Subirana i Miquel Strubell. Posteriorment s’hi incorporen Jaume Claret, Joan Fuster Sobrepere i Laura Solanilla, així com els becaris Tulay Caglitütüncigil, Avel·lí Flors, Iago Gonzàlez i Anna Titus.

Estudi sobre llengua i joves

Projecte encarregat per la Secretaria de Política Lingüística i l’Observatori de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. IP: Joan Pujolar. Agost de 2007-Novembre de 2009.