Acadèmics

InmaRodriguezArdura

Dra. Inma Rodríguez-Ardura

Directora, Professora Agregada de Comercialització i Investigació de Mercats

Inma Rodríguez-Ardura és la directora de DigiBiz. És una professora especialitzada en màrqueting digital, experiència del consumidor en línia i màrqueting per a l'educació en línia.

GiselaAmmetller

Dra. Gisela Ammetller

Professora Agregada de Comercialització i Investigació de Mercats

Les àrees de recerca de Gisela Ammetller són l'experiència del consumidor en línia, l'emprenedoria, l'e-learning i el màrqueting digital.

XavierBaraza

Dr. Xavier Baraza-Sánchez

Professor Agregat de Recursos Humans

La recerca de Xavier Baraza-Sánchez es centra en el treball flexible i l'impacte dels models de lideratge en els riscs psicosocials. També estudia l'e-learning com a eina per al desenvolupament d'habilitats professionals.

JosepLladosMasllorens

Dr. Josep Lladós-Masllorens

Professor Agregat d'Economia Internacional i Geografia Econòmica

Les activitats de recerca de Josep Lladós-Masllorens es centren en els processos d'innovació i els entorns d'innovació que faciliten la creativitat, la iniciativa emprenedora i la innovació.

AntoniMeseguerArtola

Dr. Antoni Meseguer-Artola

Professor Agregat de Mètodes Quantitatius

Els principals interessos de recerca d'Antoni Meseguer-Artola són les tècniques per l'anàlisi de les transformacions digitals dels negocis i l'e-learning.

MCarmenPachecoBernal

M. Carmen Pacheco-Bernal

Professora Lectora de Comercialització i Investigació de Mercats

M. Carmen Pacheco-Bernal estudia els determinants de la difusió de l'enquesta mòbil, així com la formació virtual en el lloc de treball.

CintiaPlaGarcia

Dra. Cintia Pla-Garcia

Professora Lectora de Comercialització i Investigació de Mercats

Cintia Pla-Garcia té interessos de recerca en les motivacions de consum en línia.

EvaRimbauGilabert

Dra. Eva Rimbau-Gilabert

Professora Lectora de Recursos Humans

Eva Rimbau-Gilabert recerca les formes de treball flexible, l'impacte de les transformacions digitals en les pràctiques de recursos humans i el desenvolupament del capital humà en l'aprenentatge informal i l'e-learning.

ElisabetRuizDotras

Dra. Elisabet Ruiz-Dotras

Professora Agregada de Finances

Els interessos de recerca d'Elisabet Ruiz-Dotras es situen en les àrees de finances internacionals, l'alfabetització financera i l'educació financera.

MMarSabadelliBosch

M.Mar Sabadell i Bosch

Professora Lectora de Dret del Treball

Els principals interessos de recerca de M.Mar Sabadell i Bosch es situen en la intersecció entre el treball, l'ocupació i les organitzacions. També estudia els determinants de la qualitat dels entorns universitaris virtuals.