Acadèmics

GiselaAmmetllerMontes

Dra. Gisela Ammetller

Professora Agregada de Comercialització i Investigació de Mercats

Les àrees de recerca de Gisela Ammetller són l'experiència del consumidor en línia, l'emprenedoria, l'e-learning i el màrqueting digital.


gammetller@uoc.edu


Logo_Orcid_32.gif Logo_Scopus_32.png Logo_ResearchGate_32.png Logo_LinkedIn_32.png

Perfil


L'activitat de recerca de la Dra. Gisela Ammetller se situa en el camp del màrqueting digital i el comportament del consumidor. Les seves investigacions actuals se centren en el comportament emprenedor en entorns d'innovació i les experiències de consumidors i estudiants en línia. 

És professora agregada de Comercialització i Investigació de Mercats i membre del grup d'R+D+I DigiBiz de la UOC. DigiBiz està acreditat com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (2014-SGR-571).


Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals


Màrqueting digital i comportament del consumidor.


Interessos actuals de recerca


Emprenedoria, màrqueting digital, comportament del consumidor, màrqueting per a l'educació en línia.